Utbildningar

ENERGITRANSFORMERANDE TERAPEUTISK HEALER
Lee Seger Mars 2020-Oktober 2021
Utbildningen till Terapeutisk Healer har lärt mig tekniker att på en djupare nivå kunna hjälpa individer att lösa upp känslomässiga blockeringar, ändra övertygelser och tankebanor och frigöra den kraft som behövs för att fortsätta skapa ett önskvärt liv. Terapeutiskt healing ger både djupt helande, stora insikter och öppnar upp för en mer själslig aspekt av oss själva. Detta sker på ett lekfullt och kärleksfullt sätt genom samtal och med vägledning av Lee Seger healingkortlek.

DIPLOMERAD STRESS/SJÄLVKÄNSLACOACH
Livscoachakademien Maj 2019
Stresshantering/mental träning/meditation/mindfulness/ACT coachning/samtalsmetodik/mindfulness/qi-gong. Genom en bred uppsättning avspänningstekniker, verktyg och metoder kunna synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer, grupper och för egen del.

DIPLOMERAD PROFESSIONELL COACH
Gothia Akademi AB Jan-nov 2018

Katalyserande coachning enligt ICF:s riktlinjer: Hjälpa människor att hitta sina egna svar på 1) vad de vill 2) vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill. Och sen att få det gjort. Detta i kombination med NLP ”Neurologi Lingvistisk Programmering”, modellering och inlärning av framgångsrika sätt att använda sin hjärna och språket.

SPRÅKKURS SPANSKA
Amauta Spanish School Cusco, Peru. Feb-Apr 2016

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE
Marieborgs folkhögskola 2014-2015

Skrivandets hantverk; romaner, noveller, lyrik. Skrivteman; barndom,
ungdom, vuxenliv, arbetsliv, nutid och framtid. Fritt kreativt skrivande.

SKRIVTORGET DISTANS
Nyköpings folkhögskola Ht 2014

Textanalys, textrespons, skrivprocessen, språkriktighet, textbehandling, prosatext, nyhetstexter, nyhetsvärdering, intervjuteknik.

PROJEKTLEDARUTBILDNING/RETORIK/PRESENTATIONSTEKNIK
Lexicon/ICA Skolan Ht 2012

KANDIDATEXAMEN I MEDIA/KOMMUNIKATIONSVETENSKAP
Göteborgs Universitet, Vt 2008
Kurser i bland annat:
– Media och kommunikationsvetenskap 60 poäng
– Informationskunskap 20 poäng
– Presentationsteknik 15 poäng (Photoshop, Indesign, Powerpoint)
– Allmän psykologi 20 poäng
– Socialpsykologi 20 poäng
– Tyska 10 poäng

FRISKVÅRD OCH FOLKHÄLSA
Nordvästra skånes folkhögskola Munka-ljungby. 2004-2005

– Diplomerad massör och friskvårdskonsulent

SPRÅKKURS TYSKA
GLS Sprachenzentrum, Berlin, Tyskland. Feb-apr 2001

TURISMUTBILDNING
Komvux Kristianstad. 1997-1998

– Turism/Hotell/Reception/Guide/Reseledare